Categories
POETRY/THƠ

Bạch Điệp | The evening rain (1)

We’re like baby caterpillars
Thought we could leave imprints of our tiny feet on the sand
The holes and moats, the sand castles
But only the sea knows
There’s no such possible aspiration
To the very end

By Bạch Điệp, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The evening rain

 

 

Grazing the fronds              

Curling within in its greeness

Raindrops eating away the mournful darkness

Upon the brink of silence

Mesmerized

By the shadows of chaotic insensibility

Draping over a form of undress

The silent night

Void of an explanation

Leaving our cocoon

We’re like baby caterpillars

Thought we could leave imprints of our tiny feet on the sand

The holes and moats, the sand castles

But only the sea knows

There’s no such possible aspiration

To the very end 

of our reasoning

The sea will be silent

void of an explanation

The rain 

like tears far reaching

eats away at the night

_____

 

Mưa đêm

 

 

Rìa lá

Co mình xanh

Giọt nước ăn mòn đêm rền rĩ

Bên bờ vực của sự im lặng

Nó ngắm nhìn

Bóng đen của cơn mê và sự náo loạn

Phủ lên thân thể trơ trọi

Đêm lặng im

Không lời giải thích

Đi ra khỏi cái kén

Ta mừng như lũ sâu non

Cứ ngỡ sẽ in dấu chân bé tí lên bãi biển

Và những chiếc hố cho lâu đài cát

Nhưng chỉ sóng biết

Sẽ không có điều mong đợi ấy đâu

Là lần cuối cùng nhau

Khi ta tìm một lý do

Biển lặng thinh

không lời giải thích

Mưa

như nước mắt xa xỉ

ăn mòn đêm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Bạch Điệp | The evening rain (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s