Categories
ART POETRY/THƠ

E. E. Cummings | vì trước hết là cảm giác – since feeling is first (74)

ai để ý
đến cú pháp của vật sự
sẽ không bao giờ hoàn toàn hôn em;

hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc
khi mùa xuân ngập tràn thế giới

thơ E. E. Cummings, Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

 

vì trước hết là cảm giác

ai để ý

đến cú pháp của vật sự

sẽ không bao giờ hoàn toàn hôn em;

 

hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc

khi mùa xuân ngập tràn thế giới

 

máu của ta đã chấp thuận,

là nụ hôn là một định mệnh tốt hơn

hơn cả trí tuệ

nên nàng ạ ta thề trước những loài hoa. Đừng khóc

– cử chỉ tốt nhất của bộ não ta nhỏ hơn

mí mắt của em rung nói là

 

à chúng ta đã cho nhau; và sau đó

cười, ngả vào lòng ta

vì cuộc sống không phải là một đoạn văn

 

Và sự chết không phải là những dấu ngoặc

_____

 

since feeling is first

who pays any attention

to the syntax of things

will never wholly kiss you;

 

wholly to be a fool

while Spring is in the world

 

my blood approves,

and kisses are a better fate

than wisdom

lady i swear by all flowers. Don’t cry

– the best gesture of my brain is less than

your eyelids’ flutter which says

 

we are for each other; then

laugh, leaning back in my arms

for life’s not a paragraph

 

And death i think is no parenthesis

 

E. E. Cummings

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s