Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | love, tends to crawl its way into the stomach (233)

it, I meant you
so very
afraid, an institution
a flame
you, learning the etiquette

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

love

tends to crawl its way into the stomach

it craves the flesh

hence, the complications

 

it enjoys leaving its mark on every victim

thus so many are left rolling on the ground

steaming, heaving on the very spot(they’ve dropped)

 

it’s

not despicable

it only adds 

a few more 

lines 

to mother’s face

 

it, I meant you

so very 

afraid, an institution

a flame

you, learning the etiquette(how to behave)

 

it: a loaf of bread, the silence, the chairman, a nemesis, the summit

sometimes makes you a little uncomfortable

since so much does not make sense to you

 

it makes circles around you

and you’re pregnant

gave birth, to this day

you’re still aching, and afraid

 

you realised 

to love or not to love

you break whichever way

_____

 

tình yêu

nó hay lẻn chui vào bụng

nó thích thịt da

mới ra nông nổi

 

vì nó thích đánh dấu các nạn nhân

nên nhiều người phải nằm dưới sân

và bốc hơi luôn ở đó

 

không phải tàn nhẫn

nó chỉ thêm vài nếp nhăn 

trên gương 

mặt 

mẹ

 

nó, à quên bạn

quá chừng 

sợ hãi, một trung tâm

một ngọn lửa

bạn tập kính thưa…

 

nó: bánh mì, im lặng, chủ tịch, thù địch, đỉnh cao

có khi làm bạn hơi khó chịu 

vì nhiều cái bạn không kịp hiểu

 

nó đặt vòng

nhưng bạn vẫn mang thai 

và sinh nở, bây giờ

bạn vẫn còn đau và sợ

 

bạn thấy

yêu hay là không yêu

kiểu gì bạn cũng vỡ…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | love, tends to crawl its way into the stomach (233)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s