Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:4 – when you say no, no…

the secret things
hidden under the mattress
in poor light
cobwebbed attics
school gates long ago
desk and chair
waiting
warning
any explorer
without protection
dare
climb
on you.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when you say no, no…

when does it actually mean no?

 

perhaps you won’t

look down 

at the shiny coins

on the ground

 

hoping they’re 

someone else’s 

wishes

for you

 

you’re 

an antique

fallen out, left a hole 

in the pocket of a collector

 

the secret things

hidden under the mattress

in poor light

cobwebbed attics

school gates long ago

desk and chair

waiting

warning

any explorer

without protection

dare 

climb

on you.

_____

 

lời nói không, không…

bao giờ sẽ là tình yêu của bạn?

 

bạn có thể không

cúi nhặt

những đồng xu màu xanh lá cây

trên mặt đất

 

hy vọng nó

là bùa hộ mệnh của ai đó

tặng cho

bạn

 

bạn

như những cổ vật

bị rơi mất, để lại lỗ hổng trong túi

của người sưu tập

 

những vật bí mật

thường được bạn giấu dưới nệm

và trong ánh sáng lờ mờ

căn gác xép mạng nhện

cổng trường cũ ngày xưa đi học

ghế bàn

cùng chờ đợi

nhắc nhở

bất kỳ kẻ thám hiểm nào

không đeo bao

táo bạo

leo

lên người bạn.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s