Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the smile (8)

all the fortitude
me alive
me surviving

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the smile

the tear

hid sadness

 

all the fortitude

me alive

me surviving

 

my past 

my story

shows I may live

through the hardships of another life

 

after the rape

after the torture

after the many friendships

after the friendships are all gone

 

me surviving

will survive

in what’s left of this journey

those who have been in my life

shall see

 

they’ve carried me

in the darkest hour

always a light

shimmering in its own beauty

 

I’ve run away

but they continue to seek

a kind of light

like gunpowder

continues to ignite within their hearts and minds

a kind of light

that’s no longer

in my life

 

only the faint twitches within my muscles

remind me

I’m alive.

_________

 

mỗi nụ cười
mỗi giọt nước mắt
chỉ để che giấu nỗi buồn

tất cả sức mạnh
tôi đang sống
tôi sống sót

quá khứ của tôi
câu chuyện của tôi
nó cho thấy tôi có thể sống
ngay cả có kiếp sau đau khổ

ngay cả sau khi bị hãm hiếp
ngay cả sau khi bị tra tấn
ngay cả sau khi có được bạn bè
ngay cả sau khi mất hết bạn bè

tôi đã sống sót
sẽ sống sót
trong phần còn lại của cuộc hành trình
những ai đã đi qua đời tôi
sẽ thấy

họ đã chăm sóc tôi
dù khoảng thời gian đen tối
vẫn luôn có ánh sáng
lấp lánh với vẻ đẹp của nó

tôi bỏ chạy
nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm
thứ ánh sáng
như thuốc súng
luôn phát nổ trong tâm trí họ
thứ ánh sáng
đã biến mất
khỏi đời tôi

và các cơn co giật nhẹ nhàng
nhắc nhở rằng
tôi còn sống…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s