Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | your lips (236)

your lips
bloom like a flower
upon me
like the sea

you are the rain
amongst the waves we love
in silence (void of sound)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

your lips 

bloom like a flower

upon me

like the sea

 

you are the rain 

amongst the waves we love

in silence (void of sound)

_____

 

đôi môi của bạn

mở ra với tôi như một bông hoa

bạn áp vào tôi như tôi là biển

 

bạn là mưa

chúng ta yêu nhau trong con sóng 

lặng lẽ không có tiếng động

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s