Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:12 – one why to destroy the scent

the last time before it was too late
the bed senses
her waiting, hence
it breathes

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

one way to destroy the scent

allow the air the freedom

to shift

 

the entire night cold

tick-tock of a clock over your head, a cat

kept scratching at the door

 

the last time before it was too late

the bed senses

her waiting, hence

it breathes

 

causing it

all

to

fade

away

_____

 

một cách không thể ngửi mùi nữa là

để cho không khí tự do

di chuyển

 

cả đêm lạnh

tiếng tíc-tắc của đồng hồ trên đầu, con mèo

cứ cào vào cánh cửa

 

một lần cuối cùng trước khi quá muộn

mùi của chiếc giường

biết nàng đang chờ đợi, vì vậy

nó thở

 

làm

bay

đi

tất

cả

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:12 – one why to destroy the scent”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s