Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem just printed (209:10)

the rain dampening sadness
sometimes, if you’re lucky 
in the open pages, find the hundred and hundreds of dreams
in black and white or possibly already awry
rolled up in every skip 
of the wind, amidst this world

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

the poem just printed

yet already awry, the pages

though your intentions were still bright white flowers blooming

like leaves in the breeze, your ideas dancing


in each turning page the vastness of the poem growing

like a cloud rolled up inside a pocket

the day you took the poem home

attentive to the flashes of thunder in the dust storm


the rain dampening sadness

sometimes, if you’re lucky 

in the open pages, find the hundred and hundreds of dreams

in black and white or possibly already awry

rolled up in every skip 

of the wind, amidst this world


at the back of the pages

you may still see

the poems two eyes

together with much much talk

spilling slowly and steadily out

everywhere, all over the place.

_____

bài thơ vừa mới in
nhưng trang giấy đã ngả vàng
chỉ có ý tưởng nở hoa trắng toát
và câu chuyện nhảy múa như lá trên cây

trang giấy lật đến đâu bài thơ bao la đến đấy
như đám mây cuộn tròn trong túi
ngày bạn nhét bài thơ mang về
nghe sấm chớp trong cơn mưa bụi

cơn mưa làm ướt nỗi buồn
thỉnh thoảng, nếu may mắn
bạn mở ra sẽ gặp giấc mơ của hàng trăm trang giấy
trắng và đen hay đã ngả vàng
nó cuộn tròn theo những bước nhảy
của gió, những lưng chừng nhân gian

phía sau trang giấy
tôi vẫn thấy
hai mắt của bài thơ
cùng với nhiều câu chuyện
đang chậm chạp trôi ra
lênh láng…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | the poem just printed (209:10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s