Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | 7:13a – you’re nothing more than a broomstick

some closet may have skeletons
but poetry’s full of rubbish

poetry gathering then up to incinerate them
the scattered changing leaves
adding smoke and colour
to a corner of the yard
air out the emptiness.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem 

wandering around

in the cold

like smoke

like a fog

 

don’t ask the poem about

breakups

the night poetry was drunk

out of guilt

the destroyer 

of another soul.

 

as we all do copulate and have babies

 

like now poetry must find more work

take care of the kids and live on

some closet may have skeletons

but poetry’s full of rubbish

 

poetry gathering then up to  incinerate them

the scattered changing leaves

adding smoke and colour 

to a corner of the yard

air out the emptiness.

 

many believe a poem may just hover somewhere in their memories

didn’t have the heart to tell poetry

you’re nothing more than a broomstick.

_____bài thơ 

nó hay lang thang

khi trời lạnh

như khói

như sương mù

 

bạn đừng hỏi bài thơ về câu chuyện chia tay

đêm ấy thơ say

không phải nỗi nhớ mà là thơ lỡ tay 

phá vỡ

một con người…

 

như chúng ta ai cũng từng sinh nở

 

như bây giờ thơ phải đi làm thêm 

để nuôi con và sống

ai quét nhà ra ma

thơ quét nhà ra rác

 

thơ gom lại và đốt

những đám lá đổi màu 

cho góc sân và khoảng trời 

lên khói 

bớt bơ vơ…

 

nhiều người cứ nghĩ bài thơ sẽ loay hoay hai đầu nỗi nhớ

họ không nỡ

nói thơ 

chỉ là cây chổi quét nhà…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s