Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | there’s one Sun only

left for poetry a room
hidden within
a huge mirror
a reflection of poetry

in the mirror
poetry saw the lady opened a red umbrella
by her side a little boy and a dog
playfully running after them

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

there’s one Sun only

but so much poetry

hence the world is a little dizzy

the verses here and there silly

 

all-around poetry’s home

the streets cramp and narrow

not pretty

like long ago

 

too many shadows

hence so

invariably dark

 

left for poetry a room

hidden within

a huge mirror

a reflection of poetry

 

in the mirror

poetry saw the lady opened a red umbrella

by her side a little boy and a dog

playfully running after them

 

chicken

being shredded into pieces

like poetry’s cough

the nights without electricity.

_____

 

chỉ có một mặt trời

mà quá nhiều thơ

nên thế giới u ơ 

thơ hơi lớ ngớ 

 

quanh ngôi nhà của thơ

chỉ còn những đường phố

hẹp và không đẹp

như xưa

 

vì có quá nhiều bóng râm

đâm 

ra thơ hơi tối

 

thơ chỉ còn một căn phòng

duy nhất

giấu một chiếc gương lớn 

soi vào thơ

 

thơ nhìn vào gương 

thấy nàng mở chiếc dù màu đỏ

và từ trong gương 

có một cậu bé và con chó 

chạy theo 

 

có một con gà 

bị xé ra từng miếng nhỏ

như tiếng ho của thơ

mỗi đêm cúp điện…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s