Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Trương Anh Tú | A VERDANT OASIS IN OUR SOUL

As pure as a water droplet
She is a spectrum of colours
As fragile as a blade of grass
A verdant oasis in our soul.

By Trương Anh Tú, translation by Võ Thị Như Mai


A VERDANT OASIS IN OUR SOUL

As pure as a water droplet

She is a spectrum of colours

As fragile as a blade of grass

Stir the soul of its quiet night

I paint her the shade of sunlight

I paint her the shade of clouds

by the shade of memory

of my childhood, innocent and happy

I search for her in the wind

I search for her in the rain

Like the waves turning into the river

Rustling in my vein

Birdwings spreading above the deep ocean

Faraway sails set in motion

Ripples crashing in distant shores

Is it her being adored?

Let us pass every old sidewalk

To find traces of her elegancy

Let us pass each reminiscent block

That might wait for her to walk by

Remember the school notepad

Through summer breaks of flame tree

Listening to the music of our past

Filled the air with its melodies

As pure as a water droplet

She is a spectrum of colours

As fragile as a blade of grass

A verdant oasis in our soul.

_____

XANH MÙA TRONG NHAU

Em trong như giọt nước

Mà lung linh sắc màu

Em mong manh như cỏ

Mà động cả đêm thâu.

Anh vẽ em màu nắng

Anh vẽ em màu mây

Bằng bao nhiêu màu nhớ

Từ tháng ngày thơ ngây.

Anh tìm em trong gió

Tìm em trong cơn mưa

Tìm em như con sóng

Hóa sông chảy trong lòng.

Này cánh chim biển biếc

Này cánh buồm xa khơi

Bao bến bờ xa vắng

Có nghiêng về em tôi.

Hỏi từng con đường cũ

Đâu dáng em ngọc ngà

Hỏi phố xưa thầm lặng

Có còn chờ em qua.

Đâu những trang giấy trắng

Thức bao mùa phượng xa

Tiếng đàn từ độ ấy

Tan vào trời bao la…

Em trong như giọt nước

Để lung linh sắc màu

Em mong manh như cỏ

Để xanh mùa trong nhau.

*

English Version by Vo Thi Nhu Mai

*

By Trương Anh Tú

– translation into English by Vo Thi Nhu Mai

>>Bài thơ đã đăng trên báo Thanh Niên ngày 16-12-2018

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s