Categories
POETRY/THƠ

Ngọc Thủy | THE FIRST KISS 1 (3)

the longer we kiss
the trees sway, shook their head
you’re going to get hurt
you’re going to cry

by Ngọc Thủy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE FIRST KISS 1

when we kiss

the annoying bits of hair

comes sneaking in

gets in the way

the longer we kiss

the trees sway, shook their head

you’re going to get hurt

you’re going to cry

laugh if you want babe

the endless clouds high

the rustling palm trees excited

here we drown in the fragrance of us

_____

NỤ HÔN ĐẦU 1

khi chúng mình hôn nhau

mấy đứa tóc làu bàu

chúng chen vào môi miệng

chúng phá đám gì đâu

khi chúng mình hôn lâu

hàng cây cũng lắc đầu

bảo cứ hun cho cố

rồi sẽ khóc vì đau

anh cười không sao đâu

mây trời mênh mang cao

hàng dừa xanh lao xao

ta chìm trong hương nhau…

Ngọc Thủy

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Ngọc Thủy | THE FIRST KISS 1 (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s