Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poet guessing (155)

licking clean the plate
a metaphor
you hope
a useless aspiration
like poets mumbling some kind of poetry…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poet guessing

a cat would never let go of a plate of bones

 

you never worry

but the streets are now

in a state of atherosclerosis

 

in the street, one bloke has high cholesterol 

fasting on lean meat

as his missus sad

fasting on fat

(both of them like silos

giant oaks

but bubbly to the bone)

 

commonly

when they both come out to dine

your street is a plate licked clean and shines

 

(you’re spared a cup of sugarcane

a bun

enough for you hun

to muck and chuck

poetry)

 

you watch people drooling on bread and butter

because of the bloke and his missus(taking their turn)

he’s fasting from butter and she’s drooling on fat

licked clean the entire street

 

licking clean the plate

a metaphor

you hope

a useless aspiration

like poets mumbling some kind of poetry…

_____

 

nhà thơ đoán

con mèo thì không bao giờ buông tha dĩa xương

 

bạn cứ vô lo

nhưng thành phố

đang bị vữa xơ động mạch

 

thành phố có một ông bị cholesterol

kiêng ăn mỡ

và bà vợ

kiêng ăn nạc

(dù hai vợ chồng vẫn vạc

không chỉ cây cối

mà róc đến xương)

 

thường thường

mỗi lần hai ông bà đi ăn

là thành phố của bạn bị liếm sạch cả đĩa

 

(bạn có thể vẫn còn một ly nước mía

với cái bánh bía

như thế bạn vẫn no

và tha hồ cà khịa

với thơ)

 

bạn nhìn mọi người đang thèm bánh mì và bơ

vì hai ông bà ăn kiêng (đã thay phiên nhau)

hễ ông kiêng bơ thì bà thèm mỡ

đã liếm sạch cả thành phố

 

liếm sạch cả đĩa

là một ẩn dụ

bạn tự hy vọng

một hy vọng vô bổ

như các nhà thơ đang lảm nhảm đọc thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s