Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem, like how now and then the stocks hits rock bottom (152)

in disappearing dreams
the poem is crushed against each together
and life is fragile
sadness tight

love shall touch us
makes what’s broken whole…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem

like how now and then the stocks hits rock bottom 

 

the poem with the fragility of life upon a graze

shatters

 

the poem in cramped sadness grazed

unable to step aside

 

in disappearing dreams

the poem is crushed against each together

and life is fragile

sadness tight

 

love shall touch us

makes what’s broken whole…

_____

 

bài thơ 

như chứng khoán vài ba lần chạm đáy 

 

có khi là cuộc sống mong manh làm bài thơ chạm

vào và vỡ

 

có khi là nỗi buồn chật chội làm bài thơ chạm vào

vì không thể né sang một bên

 

nhưng khi giấc mơ tan

làm bài thơ chùng lại

nhưng cuộc sống mong manh

như nỗi buồn chật chội

 

yêu thương sẽ va chạm chúng ta

làm lành những gì đã vỡ..

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | the poem, like how now and then the stocks hits rock bottom (152)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s