Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | afraid of the virus (154)

you’re the umbrella
a cover from the rain
when we’re drenched

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

afraid of the virus

 

you turned away 

as we hugged each other 

 

you drifting further

as we’re touched each other

 

you’re the tornado

in the calm 

 

you’re the umbrella

a cover from the rain

when we’re drenched

 

you are

the sleeping white rabbit

where daffodils blooming

gently on our head…

_____

 

vì sợ con vi rút 

 

khi chúng ta ôm nhau

bạn quay đi

 

khi chúng ta chạm vào

bạn trôi xa

 

khi mọi thứ trở nên bình tĩnh

bạn làm cơn lốc xoáy

 

bạn là một chiếc ô

để che cơn mưa

khi chúng ta trút nước

 

bạn

con thỏ trắng ngủ

nơi hoa thủy tiên đang nở hoa

nhẹ nhàng trên đầu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s