Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the virus doesn’t care (158)

there isn’t a choice
the world must accept
in coronation
the virulent
new king

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the virus doesn’t care

about the verbal abuse

the commands

 

it’s to everyone infectious

thousands and thousands of people have died

the rich the poor

including the more destitute

 

the virus smiling at the millionaire

watching him also in despair

 

the virus concludes:

 

there isn’t a choice

the world must accept 

in coronation

the virulent

new king

_____

 

con virus không quan tâm đến

những lời lăng mạ 

và ra lệnh

 

nó lây nhiễm cho tất cả mọi người 

và hàng ngàn người đã chết

người giàu và người nghèo 

cả những người nghèo hơn

 

virus mỉm cười với ông tỷ phú

khi thấy ông cũng đang cam chịu

 

vì vậy con virus nghĩ rằng:

 

đó là cách 

mà cả thế giới phải chấp nhận 

một ông vua mới 

tên là virus

lên ngôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s