Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | loneliness, freezing over the rocks (95a)

with nothing you could do
to celebrate the lunar new year

you sat there staring at the velvety green moss
admiring the dreams of an old man
and a rock

you’re as silent as the sunrise

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

loneliness
freezing over the rocks

with nothing you could do
to celebrate the lunar new year

you sat there staring at the velvety green moss
admiring the dreams of an old man
and a rock

you’re as silent as the sunrise
_____

cô đơn
đông lạnh cả những hòn đá

bạn không có gì để làm
thành tết

bạn
ngồi nhìn những vạt rêu xanh như nhung
chiêm ngưỡng giấc mơ của một ông già
và hòn đá

bạn im lặng như bình minh

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s