Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Learning how to love – Tập yêu (203)

her lips sound
the length of the tunnel
you’re lost in the dark hole
a lost soul

you want the kiss
to go on forever
it’s something she too
wants not to end

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Learning how to love

 

you’re in heaven when you kiss her

soft like sand

and sunlight

 

she takes your body 

down a long and dark 

tunnel

 

her lips sound

the length of the tunnel

you’re lost in the dark hole

a lost soul

 

you want the kiss

to go on forever

it’s something she too wants
not to end

 

there you and her

have both sinned

 

oh what sin,

everyone will have to
wait
and see

_____

 

Tập yêu

 

bạn hôn nàng và bước vào thiên đường

mềm như cát

và nắng

 

nàng mang cơ thể bạn

xuống một đường hầm dài

và tối

 

môi của nàng cũng dài

theo đường hầm

bạn lạc vào lỗ đen

như mất linh hồn

 

bạn chỉ muốn nụ hôn này

kéo dài mãi mãi

đó là điều nàng

cũng không muốn dứt

 

và ở đó bạn và nàng

đã phạm tội

 

ôi tội gì,

mọi người sẽ phải đợi

một thời gian nữa…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | Learning how to love – Tập yêu (203)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s