Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | AN ENDLESS GOODBYE – TIỄN EM NGÀN TRÙNG (5)

The runway drifting a thousand miles of clouds
Your cloak flying in the howling wind
Your eyes misty by rain
In my heart a vicious storm

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

AN ENDLESS GOODBYE

 

Love, you took from me my sleep

Caffeine-less the night in self-destruction

Booze needs of inebriation denied the insobriety

You are faraway so faraway

The flight, a rapid deliverance of a vow

I’m bewildered wondering where you’ll be

A waiting boulder for the finality of this life

 

in far off tomorrow

remains still scents of yesteryear

 

The runway drifting a thousand miles of clouds

Your cloak flying in the howling wind

Your eyes misty by rain

In my heart a vicious storm

 

TIỄN EM NGÀN TRÙNG

 

Em đánh cắp của anh giấc ngủ

đêm không cà phê đêm tự tử

ly rượu muốn say sao không say 

Em đã xa và đã xa thật

chuyến bay mang vội một lời thề

anh ngơ ngác em đâu mất hút

nửa đời còn lại …hòn vọng thê.

 

mai xa còn đó mùi hương cũ

 

Phi trường mây trôi ngàn cây số

áo em phần phật tiếng gió hú

mắt em lấm tấm một chút mưa

lòng anh cồn cào cơn bão dữ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s