Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I was not born a poet (5)

I was not born
a poet

I am the divided pieces
a collection of poets
long gone

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I was not born 

a poet

 

I am the divided pieces

a collection of poets

long gone

 

I’m the pieces recycled

so there are less waste in the world

the pieces blown up

in the grandest way

 

thus there are parts of me

missing 

and I’m still

searching for them

 

as are the leaves in the wind

dancing on the edge

acting as though they’ve no knowledge of the cold.

_____

 

tôi không sinh ra là một
nhà thơ

tôi bị chia nhỏ từ những mảnh vụn
từ những nhà thơ
đã chết

tôi là những mảnh vụn được tái chế
để thế giới không lãng phí
những mảnh vụn đã nổ tung
theo cách đẹp nhất

nên một phần cơ thể tôi
đã mất tích
và tôi đang đi
tìm nó

như cái lá trên gió
nhảy múa trên bờ vực
giả vờ như không biết lạnh…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s