Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the mist (135)

and the smoke
or a pretence, defending its own shadow?

the confirmed pretence
choked us

hence poetry in pomp and ceremony swear:

I swear if not,
my lips shall in pretence disappear and fly away
like the birds, the mist, smoke…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the mist

or a pretence, defending clouds

 

birds

or a pretence, defending tired arms

 

dollar and cents

or a pretence, defending a carriage long gone

 

and the smoke

or a pretence, defending its own shadow?

 

the confirmed pretence

choked us

 

hence poetry in pomp and ceremony swear:

 

I swear if not,

my lips shall in pretence disappear and fly away

like the birds, the mist, smoke…

 

_____

 

sương mù

hay giả vờ để bảo vệ một đám mây

 

những con chim

hay giả vờ để bảo vệ hai cánh tay đã mỏi

 

vài đồng xu

hay giả vờ bảo vệ chuyến tàu mất hút

 

và đám khói

hay giả vờ bảo vệ cái bóng của nó?

 

chắc chắn những sự giả vờ

đã làm chúng ta ngộp thở

 

vì vậy thơ long trọng thề:

 

tôi xin thề nếu không,

đôi môi của tôi sẽ giả vờ bay đi mất

như sương như khói như chim…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s