Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | A whale’s ambition (3)

The noise
grew wings took flight
piercing
the Sun
opening
the door of time

Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

A whale’s ambition

by a narrow sea corrodes

Full in the eyes of a human

dreams

 

Upon the morning’s

stroll on the isle

Awaiting footsteps the light

in the sandy dunes delight

 

The noise

grew wings took flight

Piercing 

the Sun

opening

the door of time

_____

 

Giấc mơ của kình ngư

mòn vì biển hẹp

Trong mắt người

đầy những giấc chiêm bao

 

Buổi sáng 

đang đi dạo trên hòn đảo

Nắng chờ dấu chân 

làm vui lòng bãi cát

 

Tiếng ì ầm

mọc đôi cánh bay lên 

Xuyên thủng 

mặt trời

mở ra

cánh cửa thời gian

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s