Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Night (92)

how could you not know that I love
the glaring night sharp prickly and sad 
numbing pain in each ray of morning light 
the orange-yellow laced with lonely purple

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Night

…at a glance someone’s verse
nothing but the flickering fire in the rain
on the table a thrown piece of paper
pass a day’s labour dreams crossed out

temple’s bells fallen late echoed the affair
to love as one’s first
a scruffy prickly beard young lad
floating in his solitude

how could you not know that I love
the glaring night sharp prickly and sad
numbing pain in each ray of morning light
the orange-yellow laced with lonely purple

the poem I’d lent you long ago, I want it back
our breath of long-ago
the flickering fire in the rain of long-ago
together drawing up the night watching it shimmer

how can night be calm, as the stars ache beyond sleep
scruffy locks across the sky into clouds
in mid-flight ceased
in falling silence falling tears

as for thee in oblivion
soft as the wind
rustling reeds
long resound
those doe starry eyes now sleeping
an ocean blue of the clearest dawn

_____

Đêm

…đọc những câu thơ không biết của ai
chỉ có lửa mưa và chớp
trên bàn một tờ giấy nháp
gạch xóa cơn mơ sau cơm áo bơ phờ

cuộc tình vẳng xa tiếng chuông chùa rơi muộn
giá mà yêu như mới đầu đời
một gã trai phất phơ râu tóc
cũng bồng bềnh trôi với lẻ loi

ta đã yêu lẽ nào em không biết
mắt đêm đen gai nhọn và buồn
bình minh bây giờ buốt từng tia sáng
cam vàng bay lay màu tím cô đơn

đòi lại câu thơ ngày xưa cho em mượn
cái ngày xưa như hơi thở của mình
cái ngày xưa có lửa mưa và chớp
vén đêm lên cùng nhau ngắm lung linh

đêm chẳng bình yên khi vì sao đau chết giấc
tóc rối vào mây xõa cả lên trời
ta đã hồn nhiên đến không bay được nữa
lặng im rơi cùng nước mắt rơi

quên lãng như người
dịu dàng như gió
những âm thanh như cỏ
vang dài
ngôi sao mắt nai bây giờ đang ngủ
xanh vô cùng trong vắt một ban mai

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s