Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | one lonely hand (93)

one lonely hand
reached out
pulled me back
into my own darkness

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

one lonely hand

reached out

pulled me back

into my own darkness

 

a hand, you’re the only one

I could maybe…

thank you

 

now bleed black blood

_____

 

một bàn tay cô độc 

vươn ra 

kéo tôi trở lại 

bóng tối của mình

 

bàn tay, bạn là người duy nhất

tôi có thể…

cám ơn bạn

 

tôi

bây giờ chảy máu màu đen

 

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s