Categories
POETRY/THƠ

Kim-Anh Bùi | HOW COULD THE LEAF POSSIBLY (8)

dissolving into the ambience
leaning into a tree trunk counting each waiting heartbeat
light like the minutes
the quiet notes

By Kim-Anh Bui, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

HOW COULD THE LEAF POSSIBLY

 

the leaves here countable

the desiccated rhythmic rustling on the stone pavement

reaching for high heaven the naked displayed row of trees

I’m here adding a hint of me

 

dissolving into the ambience

leaning into a tree trunk counting each waiting heartbeat

light like the minutes

the quiet notes

 

the changing moment

the spring leaves

where all things slows down

in warning whispers

 

wait for the seasonal fall of the last leaf

the crackling of opening brand new green buds

strolling slowly along

how could the leaf possibly …

 

LẼ NÀO CHIẾC LÁ

 

ở nơi này đếm được lá rơi

giai điệu xạc xào khô cong lăn trên đường lát đá

hàng cây phơi khung trần trụi phác lên trời

tôi thêm một nét tôi đi bên cạnh

 

hoà vào không gian

đứng dựa vào cây đếm nhịp tim chờ đợi

nhẹ như hơi thở phút giây

những nốt lặng

 

chuyển gam đời mới

lá mùa xuân

ở nơi chậm lại

nghe được tiếng thì thầm mách bảo

 

đợt lá rơi cuối cùng của mùa cây

tiếng nứt vỏ cho mầm xanh non nhú

chậm lại đi

lẽ nào chiếc lá …

  

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s