Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Justice (17)

an anthem for the forgotten
for those abandoned by their country
died at sea, in re-education camps

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Justice

an anthem for the forgotten

for those abandoned by their country

died at sea, in re-education camps

 

anthem 

for the survival of babes after their vaccinations

continuing education after the loss of their homes

 

It’s not something one

could hide

since justice won’t hesitate

 

evil has nowhere to run 

no place to hide…

_____

 

Công lý
là bài hát cho sự lãng quên
cho những người bị đất nước bỏ rơi
đã chết trên biển cả, trong trại cải tạo

bài hát
cho đứa trẻ được tiếp tục sống sau khi tiêm vaccine
tiếp tục đi học sau khi mất nhà

không phải những gì chúng ta
có thể che giấu
vì công lý không do dự

cái ác không có nơi nào để chạy
và không có nơi để trốn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s