Categories
POETRY/THƠ

Charles Wright | “Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua” – “This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through”

By Charles Wright, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài  “Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua”   Càng nói nhiều, bạn càng lảm nhảm vì vậy hãy thật đơn giản. Không ai đến mà không sớm bỏ đi. Thế giới mắt màu xanh, bàn chân màu xanh này, nàng ơi, […]

By Charles Wright, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài 

“Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua”

 
Càng nói nhiều, bạn càng lảm nhảm
vì vậy hãy thật đơn giản.
Không ai đến mà không sớm bỏ đi.
Thế giới mắt màu xanh, bàn chân màu xanh này,
nàng ơi, xin tạm biệt.
 
Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau.
Mẩu rỉ sét vẫn còn trên vỏ cây,
và lá thông vươn cổ.
Những chiếc cổ nhỏ bé của chúng, và ánh sáng mặt trời sẽ ngáy vang trong đám cỏ mềm.
 

“This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through”

 
The more you say, the more mistakes you’ll make,
so keep it simple.
No one arrives without leaving soon.
This blue-eyed, green-footed world—
hello, Goldie, goodbye.
 
We won’t meet again. So what?
The rust will remain in the trees,
and pine needles stretch their necks.
Their tiny necks, and sunlight will snore in the limp grass.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Charles Wright | “Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua” – “This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s