Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | gone into the darkness those who walked with you (131)

the slippery human fate
surrounded by no one
escapes no one

you know
it’s not the sea
but all the fields are now
in pitch darkness
stricken
silent…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

gone into the darkness those who walked with you

in a hurry

 

run

run

run

 

mother’s hope was in a boat

floating out to sea

many have lost their lives

 

you should run

as mother did try to swim

 

not at sea

on land

the vast ocean the past

you’re flying

 

you’re running

your village and the fields are no more

to rest your feet for a puff of smoke

to stretch those arms and legs

 

you should run

since there’s no one’s left by your side

run

 

run as mother’s dreamed long ago running on land

when they all lay silent

at the bottom of the sea

 

run

keep running

run away

 

paddle

paddle harder

up and up

 

the slippery human fate

surrounded by no one

escapes no one

 

you know 

it’s not the sea

but all the fields are now

in pitch darkness

stricken

silent…

________

 

những người đi với bạn đã biến mất vào bóng tối

ai cũng vội

 

chạy

chạy

chạy

 

như ngày xưa mẹ cũng từng hy vọng với một con thuyền

trôi ra biển

và nhiều người mất xác

 

thôi bạn cứ chạy

như ngày xưa mẹ từng cố bơi

 

không phải biển

bạn đã lên bờ

đại dương mênh mông đã thành quá khứ

bạn bay

 

bạn cứ chạy

không còn cánh đồng và ngôi làng của bạn

để bạn có thể nghỉ chân và hút một điếu thuốc

nằm duỗi hai chân và hai tay

 

bạn cứ chạy

không còn ai bên cạnh

cứ chạy

 

chạy như ngày xưa mẹ từng mơ được chạy trên đất liền

khi mọi người nằm im

đáy biển

 

chạy

cứ chạy

bỏ chạy

 

chèo

mái chèo

cheo leo

 

phận người trơn trượt

không có ai bao vây

không có ai bỏ trốn

 

bây giờ bạn biết

không phải biển

mà cả cánh đồng

cũng tối thui

cũng bùi ngùi

im lặng…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s