Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Holding on (24)

January light viewed through a foreigner’s eyes
How many could attain such intimate moments
Rolling out the endlessly vast separation
Trapping our soul in earnest yearning each spring

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Holding On

 

Poured like golden honey the Californian dusk 

The clouds drifting as though they’re in Vung Tau

Cafe Eden non-existent

Stirring our heart the wait of dissolving sunlight

 

At the old place the few friends

I’m alone travelling endlessly ever returning

The sunlight continues to pour the rain abundant as wine

Inebriated by a homeland barely half consumed

 

January light viewed through a foreigner’s eyes

How many could attain such intimate moments

Rolling out the endlessly vast separation

Trapping our soul in earnest yearning each spring

 

So far away the moving vessel

A thread connecting the sections our lives

Like that we hold on

A note of hope for the days to come              

 

Níu

 

Chiều Cali nắng vàng như rót mật

Nhìn mây bay cũng giống cảnh Vũng tàu

Quán cà phê tên thiên đường không thật

Ta khuấy lòng chờ nắng biển tan lâu

 

Dăm đứa bạn vẫn còn nơi chỗ cũ

Mình ta đi đi miết vẫn chưa về

Nắng vẫn rót mưa vẫn nhiều như rượu

Uống lưng chừng mà say khướt mùi quê

 

Ta nhìn nắng ngày giêng trên đất khách

Bao người xa được mấy thuở như gần

Ôi cái khoảng mênh mông nghìn dặm trải

Nhốt hồn người thương nhớ mỗi lần xuân

 

Xa xa ngút là con tàu đang chạy

Như sợi dây nối những quãng đời nhau

Ta cũng níu cuộc đời ta như vậy

Gửi một lời hy vọng gọi mai sau

 

Cali chiều 12 Tết Tân trâu

đn

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s