Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the ache ever budging (26)

you touch it
and know its eyelids
made of coral
more beautiful than jade

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the ache ever budging

often un-moving

unless it’s obliterated into dust

by machined bullets

 

you touch it

and know its eyelids 

made of coral 

more beautiful than jade

 

you wonder

what if, it could cry

_____

 

nỗi đau thường không di chuyển

nó đứng yên 

cho đến khi đạn đại liên

biến nó thành bụi

 

bạn chạm vào

và biết mí mắt của nó 

bằng đá san hô

đẹp hơn cẩm thạch

 

bạn nghĩ 

giá như nó có thể khóc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s