Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | when the clouds are gloomy (89)

and all the aspect of sadness
the sombreness of the rain
tries to endure the fading eternity
the height of age-old talentless delusions
thought it could persevere.
but in conclusion
in itself disappears

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when the clouds are gloomy

sadness

it’s a heavy storm

the clouds laden

choked up

you’re breathless

 

even with all the shouting

you want it to disappear

but you’re even more choked up

a dark cloud is a dark cloud

in the end, after you’ve given up

surrendered

because it did not only rained it poured

every drops burning

thought to have helped you, but instead

the cloud is set upon smothering you to death

 

in the end,

you lower your head

inhale, exhale

scared…

 

and all the aspect of sadness

the sombreness of the rain

tries to endure the fading eternity

the height of age-old talentless delusions

thought it could persevere.

but in conclusion 

in itself disappears

 

you now and then survive the dark clouds

you now and then conquer a storm

since if you were to continue to battle with the Sun

you’ll die of dehydration

like those fish

hanging

on a line

 

until the clouds continues deliver gloom and doom

until the clouds are burdened no more

_____

 

khi một đám mây bị đau

nỗi buồn 

nó giống như một cơn mưa dày 

làm đám mây bị tắc bên trong cổ họng 

ngăn chặn hơi thở 

của bạn

 

ngay cả những tiếng la hét 

bạn muốn làm tan chảy nó

nhưng nó càng làm bạn nghẹt thở hơn

một đám mây buồn là một đám mây buồn 

khi bạn cuối cùng đầu hàng 

và bị hạ gục 

bởi một cơn mưa nặng hạt 

những giọt đau của nó 

tưởng như sẽ giúp bạn, cho đến khi 

đám mây chết ngạt

 

cuối cùng 

bạn cũng cúi đầu

để thở

và sợ…

 

và những điều về nỗi buồn 

là một cơn mưa màu đen 

nó đang cố gắng sống trong một vĩnh cửu đang mờ dần

những ảo tưởng đỉnh cao bất tài già nua

nó tưởng sẽ vượt qua. 

nhưng cuối cùng chính nó 

tan đâu mất

 

đôi khi bạn đánh bại một đám mây

đôi khi bạn đánh bại một cơn mưa

vì nếu phải luôn luôn chiến đấu với mặt trời

bạn sẽ chết khô 

như cá 

vẫn phơi

trước hiên nhà bạn

 

cho đến khi đám mây vẫn còn đau

cho đến khi không có đám mây đau…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s