Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | A Moonlit Night (3)

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

English:

https://drive.google.com/file/d/1QObqABZDu6Fi5ALXNRYxKP-ZCKs_xf2B/view?usp=drivesdk

Vietnamese:

https://drive.google.com/file/d/1QW9A_yQgw0e9Y3VeDkBsX-D_x0KJjF49/view?usp=drivesdk

A Moonlit night

the airy kiss upon my eyes, darkness
the shimmering grains of light
perched on a roll of blue cotton threads
fell to the ground
called upon the flowers

I’m dreaming of another world
a magical phenomena
upon the surface of the pond
the fish inebriated

a musical verse
the reconciliation of flowers and fish
the wind did to the sea return

Đêm Trăng

khi bóng tối nhẹ nhàng hôn đôi mắt
tôi thấy những hạt lấp lánh
đậu lên cuộn chỉ màu xanh
và chúng nhảy xuống đất
gọi những bông hoa

tôi mơ về thế giới khác
trong lúc đàn cá say sưa
trên mặt ao
bao điều kỳ diệu đang diễn ra

khúc nhạc ấy
nơi giao hòa giữa những bông hoa và đàn cá
gió đã mang về đại dương

28/02/2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đặng Văn Hùng | A Moonlit Night (3)”

Đêm trong tôi
nếu ai đó khác
Vào vòng tay
nhận

những giấc mơ của tôi
nói
thực tế
tâm hồn
không có gì khác
hơn
Những gì trên thế giới là
và xảy ra

phản quốc
sự cô độc
bị bỏ rơi
bộ phim truyền hình
của cuộc sống
không có kết thúc
Hằng ngày

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s