Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | blood is not sweat (71)

you’re afraid of counting the bodies
increasing with each announcement
no longer lies
with someone else’s hands
drew glances
from rays of sunlight

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

blood is not sweat

the fingers pointing out your spelling mistakes

in a serious game of wordplay 

 

you’re afraid of counting the bodies

increasing with each announcement

no longer lies

with someone else’s hands

drew glances

from rays of sunlight

 

and the ode is dead dry

only a set of skeleton

awaiting 

the mind

and 

imagination

to fill

 

chaos ensues in three parts:

 

– first stage: fear

 

– second stage: fever, you want to be a good child

looking for ways to face the morrow

waking up to certain death. you’re a bit tired

 

– third stage: wanting everything to just pass by

like apparitions…

 

______

 

máu không phải mồ hôi

các ngón tay nhắc bạn lỗi chính tả

trong trò chơi ô chữ trầm ngâm

 

bạn sợ phải đếm xác chết

tăng nhanh theo báo cáo

không còn nói láo

bạn phải mượn ngón tay người khác

vẽ ánh mắt

theo tia nắng mặt trời

 

và bài thơ chết khô

chỉ là một bộ xương

chờ đợi

tâm trí

và sự tưởng

tượng

lấp đầy

 

có ba giai đoạn để bạn hoảng loạn:

 

– giai đoạn một: sợ hãi

 

– giai đoạn hai: bị sốt, bạn muốn làm con tốt

tìm ra cách đương đầu với mỗi sớm mai

thức dậy bạn nghĩ mình sẽ chết. bạn hơi mệt

 

– giai đoạn ba: chỉ là muốn mọi thứ

trôi qua

như những bóng ma…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s