Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | STILL CAUSING TWISTS AND TURNS IN EACH NIGHT’S DREAM – VẪN TRỞ MÌNH MỖI GIẤC MƠ KHUYA (70)

Not as mystical as the wind
nor dissolving like the clouds
a pure gentleness
like white wine
each time raised
crisp
in swallowing
lightly sweet
in drunkenness
you’re an apparition

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

In the dream, there’s a sadness

I called your name

a modest sound

gentle

 

Not as mystical as the wind

nor dissolving like the clouds

a pure gentleness

like white wine

each time raised 

crisp

in swallowing

lightly sweet

in drunkenness 

you’re an apparition

 

A gentle apparition

no mystery

still causing twists and turns in each night dream.

 

______

 

Trong giấc mơ có một nỗi buồn
ta gọi tên em
một âm thanh giản dị
dịu dàng

Không mơ hồ như gió
không vỡ nát như mây
sự dịu dàng trong veo
như rượu trắng
mỗi khi nâng lên
long lanh
mỗi khi uống
dịu ngọt
và khi say
em là ảo ảnh

Một ảo ảnh dịu dàng
không bí mật
vẫn trở mình một giấc mơ khuya.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s