Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | tears (129)

drawn by artists void of colour
clear(uncloudy)
the shades of sadness
the shades of the wind

don’t paint it in red
in the shades of anger
and revenge

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

tears

drawn by artists void of colour

clear(uncloudy)

the shades of sadness

the shades of the wind

 

don’t paint it in red

in the shades of anger

and revenge

 

because hate is often colourless

as pain tis

the colour of clarity

_____

 

nước mắt

thường được các họa sĩ vẽ không màu

trong suốt

như màu của nỗi buồn

màu của gió

 

bạn đừng vẽ nó màu đỏ

màu của tức giận

và trả thù

 

vì hận thù đôi khi cũng không màu

như cơn đau

màu tinh khiết

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s