Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem (128)

sometimes
it would skim the surface of a calm sea
tries to escape
the cowardly humiliation
the painful stings

you thought the world
a safe
place
an opened window
to the heavens

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem

your knotted mess

you tug at the strings

making it dance

 

you treat it like a game

but it’s no toy

 

it and all the words are waiting

to wave down

greet a new page

 

sometimes

it would skim the surface of a calm sea

tries to escape

the cowardly humiliation

the painful stings

 

you thought the world

a safe

place

an opened window

to the heavens

 

alone

in the dark

the flame

its flowers in glass

bloomed in teardrops

 

when you found a home

for the homeless

 

our poems

not homes

the fireflies

in a foggy 

starless nights…

 

_____

 

bài thơ

nó là con rối của bạn

bạn kéo dây

làm nó nhún nhảy

 

bạn đối xử với nó như một đồ chơi

nhưng nó không phải đồ chơi của bạn

 

nó và các chữ cái chờ đợi

để vẫy tay

chào một trang giấy trắng

 

đôi khi nó

lướt qua một bờ biển yên bình

thoát khỏi

sự nhục nhã của sự chết nhát

vừa đau vừa rát

 

bạn cứ nghĩ thế giới

là một nơi

an toàn

mở một cửa sổ

nhìn lên bầu trời

 

khi

một ngọn nến

lẻ loi ở một nơi

tối tăm và đóa hoa ly nở

trong những giọt nước mắt

 

khi bạn tìm được một nơi trú ẩn

cho những kẻ vô gia cư

 

những bài thơ của chúng ta

không phải là những ngôi nhà

nhưng có thể làm những con đom đóm

trong một đêm mờ mịt

không trăng sao…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | the poem (128)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s