Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | they held your hand and kissed you on the lips (31)

deliberately they seduced you
persuade you that it’s love
you’re kept imprisoned

now
you don’t know when you’ll be freed…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

they held your hand and kissed you on the lips

persuade you

that you’re someone they desired and adored

 

they composed poetry 

sang you to sleep

they’re persuasive

 

then you eventually realise the door is locked tight

they don’t want you to find a way out

and that’s the reason you’re dizzy

after you’ve kiss though it’s not love

in your mouth their poisonous spit 

 

deliberately they seduced you

persuade you that it’s love

you’re kept imprisoned

 

now

you don’t know when you’ll be freed…

 

_____

 

họ nắm tay bạn và hôn lên môi bạn
làm bạn tin
rằng bạn là người họ từng yêu và nhớ

họ sẽ viết cho bạn bài thơ
và hát để cho bạn ngủ
làm bạn tin

sau một thời gian bạn nhận thấy cánh cửa khóa chặt
họ không muốn bạn tìm lối thoát
và đó là lý do bạn chóng mặt
sau khi bạn hôn mà không phải là tình yêu
nọc độc của họ nhổ trong miệng bạn

họ cố quyến rũ bạn
làm cho bạn tin đó là tình yêu
nhưng sau đó bạn bị giam giữ
và bây giờ
bạn cũng không biết khi nào mình được thả…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s