Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem, it can never touch you (39)

it’s a finger
gently trying to discover you

your petals shall open
and close
in your fleeting
strength

you know
no one has fingers small and light enough
to cause so much pain

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem

it can never touch you

it’s a finger

gently trying to discover you

 

your petals shall open

and close 

in your fleeting

strength

 

you know

no one has fingers small and light enough

to cause so much pain

_____

 

bài thơ 

nó không thể chạm vào bạn

nó như một ngón tay

yếu đuối khám phá bạn

 

bạn sẽ mở hai cánh hoa của mình

và đóng lại 

bằng sức mạnh mong manh 

của bạn

 

bạn biết

không ai, có ngón tay nhỏ và nhẹ

mà làm đau như vậy

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s