Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | love isn’t some sort of deception (56)

love isn’t some sort of deception
nor the clouds some kind of delusion
the past isn’t a lie
nor an illusion are the children

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

love isn’t some sort of deception

nor the clouds some kind of delusion

the past isn’t a lie

nor an illusion are the children

 

not a bullet

but the truth is more painful than any bullet

 

it could change the world

finding happiness again

is no deception

 

the poems is not a lie

it begins in a flurry

as the wind be unwavering towards wickedness

 

like her

wanting to throw everything away

when she left

 

_______

 

yêu không phải lời nói dối

mây trên trời không phải lời nói dối

quá khứ không phải lời nói dối

những đứa con không phải lời nói dối

 

không phải viên đạn 

nhưng sự thật đau hơn cả viên đạn 

 

nó có thể thay đổi cả thế giới

hạnh phúc 

một lần nữa cũng không phải lời nói dối

 

bài thơ không phải lời nói dối

nó bắt đầu thổi 

và gió nhìn chằm chằm vào cái ác

 

cũng như nàng

thích ném nhiều thứ vào thùng rác

lúc bỏ đi

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s