Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the world is a cave (109)

she thinks
dating is fun
in a cave

in love
she likes to explore in this case
places
laced
with breathlessness…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the world is a cave

she checks the dictionary

the word cave is hang động

 

hang động she’s not

she loves

him

 

she thinks

dating is fun

in a cave

 

in love

she likes to explore in this case

places

laced

with breathlessness…

_______

 

thế giới này là một hang động

nàng tra từ điển

chữ hang động là cave

 

nàng không phải cave

nàng chỉ yêu

anh ấy

 

nàng nghĩ

thật thú vị khi hẹn hò

trong một hang động

 

vì khi yêu

nàng thích đi chơi

vào nơi

hơi

ngộp thở…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s