Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | her hair dripping (53)

you are dying
from holding onto the sweetness
in your mouth

the wind rolling in because
of one rainy cloud
you taste the earth, the sky
to after dipping them
into meadows

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

her hair dripping

wetting the white at the back

of her wedding dress

 

as you fell through the coil 

of exploding firecrackers

lit up by the band

 

along the length of her hair 

the shiny hair pins twinkled

reminding you that 

she belongs not to you

 

you no longer possess the colour green

nor do you longer have the sea

you have no choice but love 

the Sun

rising in the sounds of green bells 

from a green meadow

beneath

the sea

 

you are dying

from holding onto the sweetness

in your mouth

 

the wind rolling in because

of one rainy cloud

you taste the earth, the sky

to after dipping them

into meadows

 

the rays of happiness

slipping away

to you so romantic

 

you have but once choice

run across the grass 

look at her 

as though you’re looking at a little boy

_____

 

tóc chảy ướt phía sau
váy cưới của nàng
màu trắng

bạn rơi vào vòng xoắn ốc
tiếng pháo
nổ vang của ban nhạc

trên chiều dài sợi tóc của
nàng, cái kẹp tóc làm sáng tỏ
tất cả những gì không phải
của bạn

không có màu xanh
bạn, thậm chí không còn cả biển
bạn đành phải yêu
mặt trời
đang nhô lên tiếng chuông màu xanh
nghe từ đồng cỏ xanh
dưới đáy
biển

bạn chết lịm
vì đã ngậm ngọt ngào
trong miệng

và gió cuốn bởi
một đám mây mưa
bạn nếm mùi vị trái đất, bầu trời
sau đó nhúng
chúng, vào những ngọn đồi

ánh nắng của niềm vui
trượt đi
bạn nghĩ là lãng mạn

bạn chỉ còn cách
chạy qua đám cỏ
nhìn nàng
như đang nhìn một cậu bé

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s