Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | we’ll return (77)

they sat waiting
for the angels to drop in
dangling
a hook in our throats
to pull us all up…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

we’ll return

to sing the song of yesteryear

“to greet each other, with the rave of a sand storm…”

 

we’ll be patient

silent like a child learning to speak

ignoring the scars

not just the recent bombs in Sri Lanka

nor flying bullets of an April long ago

the children in fear held their breath

 

they sat waiting

for the angels to drop in

dangling

a hook in our throats

to pull us all up…

_____

 

rồi chúng ta sẽ quay về

hát bài ca ngày xưa

“gặp nhau mừng như bão cát…”

 

chúng ta đã kiên nhẫn

lặng lẽ như đứa trẻ chưa biết nói

bỏ mặc những vết thương

không chỉ là bom vừa nổ ở Sri Lanca

hay đạn bay chíu chiu trong tháng 4 đã cũ

những đứa trẻ nín thở vì sợ

 

chúng ngồi chờ 

những thiên thần bay đến

hạ thòng lọng xuống

móc vào cổ

kéo tất cả chúng ta lên…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s