Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU (3)

the undecided rising mist
the wait for a warm embrace in pieces of the afternoon
carried upon a visit
the scent dressed in a thousand years of waiting

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU… .

 

the thousand miles scented on an old shirt

the thousand years waiting, the countless lakes wanton

the falling leaves in the breeze desiccated on the banks

searching for a scent upon the sunset the clouds hovering 

 

a scent dressed in a long dream

the daze moon pinned on me the thousand years in waiting

the silken spins of excitement

begs for a thread or two to hold such yearning

 

the form within the scent of the old shirt 

the thousand years I’ll wait though we may fade

knowing life so divide

I’ll wait calmly for tomorrow’s swells of smoke

 

the undecided rising mist 

the wait for a warm embrace in pieces of the afternoon

carried upon a visit 

the scent dressed in a thousand years of waiting

 

NGHÌN NĂM EM CHỜ… .

 

mùi hương áo cũ dặm ngàn

nghìn năm em đợi vô vàn hồ rơi

gió bờ lá rụng tà phơi

hoàng hôn mây luyến tìm hơi hướm hoài

 

mùi hương áo mộng cơn dài

nghìn năm em đợi trăng cài ngác ngơ

bồi hồi nỗi ngóng là tơ

vàng xin ít sợi buộc mơ giấc tình

 

mùi hương áo ấy bóng hình

nghìn năm em đợi dẫu mình dấu phai

biết đời thường lối rẽ hai

vẫn yên bình đón ngày mai khói nhiều

 

bâng khuâng sương trắng dâng triều

vòng tay đợi buổi ấm chiều còn dăm

mang theo nhé lúc về thăm

cái mùi hương áo nghìn năm em chờ… .

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Phạm Hiền Mây | THE THOUSAND YEARS WAITING FOR YOU (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s