Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | poetry is like the idea of nothing, a waste of time (78)

like the wandering darkness
the darkness in sweetness
the dark shall reach a point
of lucidity and confusion

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

poetry is like the idea of nothing, a waste of time…

 

like the whiteness of a cloud

we stare at it and see nothing

 

we place the poem on the lawn

and saw straight away

the parity between wakefulness and dream

 

like the wandering darkness

the darkness in sweetness

the dark shall reach a point

of lucidity and confusion

 

sometimes

everything about

a poem 

seems as though

so

we won’t remember

 

just like you

last night…

_____

 

thơ, như một sự trống rỗng & vô ích…

như màu trắng của đám mây
ta nhìn và không thấy gì ở đấy

ta thử đặt bài thơ nằm xuống cỏ
ngay lập tức cảm thấy
một sự cân bằng giữa thức và mơ

như bóng tối của lang thang
bóng tối của ngọt ngào
bóng tối cũng đến lúc
nhơ nhớ và quên quên

đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
là dường như
để
chúng ta không còn nhớ

như em
vừa mới tối qua…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s