Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | your beauty – vẻ đẹp của bạn (200)

and in every step you’re further
from their view
louder their echoing
cries for help
from the emptiness

instead of seeking harmony
they’re looking for their nemesis
exactly where you stood

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

your beauty resides incidentally in tears

spreads across the floor shimmering

a presence of enduring magnificence

 

they may doubt you

they challenge you not

they read in their silence

they like

they breathe quietly

 

this is as we imagined

in revelation

witnessed their pain

 

and in every step you’re further

from their view

louder their echoing

cries for help 

from the emptiness

 

instead of seeking harmony

they’re looking for their nemesis

exactly where you stood

 

they desire

blood and flesh

skin and bone

hair 

ripped out

 

displaying their savage mind

in disbelief

or infatuation

 

they’re burdened

by their enthusiastic sadness

and devastating emptiness

thoughtful desperate servitude

 

from where we stand

we see the excitement growing in the crowd

when you wanted to take away their emptiness

the constant irritation

the realization that it may all end

 

you would wish them then

not peace

_____

 

vẻ đẹp của bạn thường nằm trong nước mắt

run rẩy loang lên sàn nhà

biểu hiện sự tráng lệ

 

những ai nghi ngờ bạn

những ai không tranh luận với bạn

những ai lặng lẽ đọc

những ai chỉ like

những ai im lặng thở

 

đây là tưởng tượng của chúng tôi

với sự ngạc nhiên

xem nỗi đau của họ

 

và mỗi bước chân

đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ

để nghe thấy âm vang

của những tiếng kêu cứu

bật lên khỏi không gian trống rỗng

 

nhưng thay vì tìm sự hài hòa

họ tìm kiếm kẻ thù

dù ngồi ngay bên bạn

 

họ chỉ muốn

máu và thịt

da và xương

lông và tóc

móc ra

 

để chưng cất tâm trí của họ

về sự vô tín

hay cuồng tín

 

họ bị gánh nặng

bởi sự nhiệt tình u uất của họ

và sự trống rỗng tàn nhẫn

trong tâm trí của kẻ bị thống trị

 

từ chỗ ngồi của chúng tôi

sự phấn khích đang tăng lên trong đám đông

khi bạn muốn xóa đi sự trống rỗng của họ

nó luôn là một cảnh tượng khó chịu

khi họ nhìn thấy tất cả mọi chuyện kết thúc

 

và bạn cầu chúc họ

không bình an…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | your beauty – vẻ đẹp của bạn (200)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s