Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | Hell (4)

humanity hovering like moths to a fire
heading for the gate of hell
listening to the voice of innocent babes
in glorious praise of esteemed leaders
their political form rolling
across the undefined footpaths

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Hell

 

I’m setting my life on fire

in those unbelievable nights

through the fog

humanity hovering like moths to a fire

heading for the gate of hell

listening to the voice of innocent babes

in glorious praise of esteemed leaders

their political form rolling

across the undefined footpaths

blending in with the shadow of bitches

looking for tomorrow

tomorrow flying

on red bandanas(of little children)

in the stench of bloody blooms

red camisoles

of a woman hanging

around on the political chessboard

while the earth is silent

within the darkness of procreation

the tuberose

wilting fell

upon the ancestral altar

as I watch a dictator’s hand

cut off the umbilical cord of a child

like cutting off the voice

of humanity

Địa Ngục

 

tôi đốt cháy đời tôi

trong những đêm hoang đường

qua màn sương

bóng người đi như con thiêu thân

hướng về cánh cửa địa ngục

nghe em bé ngây thơ

đọc những bài ngợi ca lãnh tụ

chiếc bóng lãnh tụ

lăn dài trên những lối đi mập mờ

nhòa trong chiếc bóng của con chó cái

đi tìm ngày mai

ngày mai bay phất phơ

như chiếc khăn quàng đỏ

sực nức mùi hoa máu

như chiếc yếm đào

của cô gái lẳng lơ

trên bàn cờ chính trị

khi mặt đất lặng im

cho bóng tối sinh nở

hoa huệ trắng

rụng tả tơi

trên bàn thờ tổ tiên

tôi thấy bàn tay của kẻ độc tài

cắt đứt dây rốn của em bé

như cắt đứt tiếng gọi

con người

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s