Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | a shattering month. reading c a o x u â n h u y (6,7,8)

After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

Full stop.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Cao Xuân Huy

a shattering month. reading c a o  x u â n  h u y*{ in the boiling bloodshot eyes in moments

I should have been dead } 

 

how could I not remember

the bombs constantly blowing up in my mind

the rusty name tag

the busted rifle heading off to where?

 

the rifle busted

the gun broken

the month of March shattered

on hands and feet on (the knees) scrambling

a broken gun

run to where?

 

fire till the gun is shot

fire at the eyes bloodshot 

fire unto the despair of the spirit

fire unto the destruction of this cowardly body

fire unto death

fire 

unto the night

 

fire upon the blood shed

round the tip of the bullet the blood rolling

the rolling gunstock

slimy. the blood

crawling slipping away in the heated blood lust

the chunder of blood upon the hill

oozing like water the blood in abandonment 

the growing

horror

the united blood spilling

the severed

heads

and limbst h á n g  g ã y.  đ ọ c  c a o  x u â n  h u y*{ trong con mắt máu sôi trào

còn dăm phút nữa thì tao đi đời }

 

không thể nào không nhớ

đạn nổ rền trong đầu

bảng tên đời mốc thếch

gãy súng rồi về đâu?

 

gãy súng

gãy súng

tháng ba gãy

tay gờm chân dợm chạy

gãy súng rồi

chạy đâu?

 

bắn gãy súng

bắn vào mắt đỏ ngầu

bắn rụng hồn tức tưởi

bắn bỏ thân hèn

bắn chết bỏ

bắn

vào đêmbắn rơi giọt máu

máu lăn quay đầu đạn

báng súng lăn quay

trườn đi. máu

bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu

mửa máu ra trên đồi

máu trầm mình thủy phiêu

rợn gắt

mọc ra

đồng đội mọc ra máu

những đầu

những tay chân

cụt ngủn

 

Hoàng Xuân Sơn

1985

*Cao Xuân Huy –  Tháng Ba Gãy Súng, hồi ký

MADE UP, BASE ON BITS OF THE TRUTHAfter seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

 

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

 

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

 

Full stop.

HƯ CẤU, DỰA MỘT VÀI SỰ THẬT 

 

Sau bảy nhăm. Bố ngoài Bắc vào Nam nhìn, và thăm con đi tù

 

Bố:  Sao mày nguỵ quân đi thứ lính gì ác ôn vậy?!

 

Con:  Có thế mới loại được côn đồ bố ạ !

 

Chấm hết.

T H E     I N H E R I T A N C E

 

Which March was it?

dedicated to Cao Xuân HuyWhen shall arrived in pounding waves

 

the forefathers. the great divinity. the contemplative

 

dreams

 

florid. stirring madness

 

crossing off ________________the agony

 

the round-the-clock compliance

 

tracking

 

the splattered blood lost

 

the strangers beyond the afternoon

 

no trace of evidence

 

the endless soot and scent covering everything

 

the sudden loss. dust

 

the cruelty

 

heading sky high

 

the monk’s robe. the genealogy

 

the scrutiny

 

the people disappearing at the markets

 

extradited

G I A   T À I 

 

 

tháng ba là tháng ba nào ?

tặng Cao Xuân HuyCó thể ập tới, lúc nào

 

cha ông. vạn đại. giấc bào hao

 

chiêm

 

tượng hình.  đảo đảo điên điên

 

gạch ngang ________________thống khổ

 

triền miên phục tùng

 

truy tầm

 

hạt máu thất tung

 

nước lã đến rợn chiều

 

không thấy gì

 

muội hương trùm phủ li bì

 

chợt thất thoát.  bụi

 

man di

 

về trời

 

áo tràng. gia phả

 

săm soi

 

biến tan vô chợ khúc người

 

giải giao 

 

 

 

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

 

30 . Nov . 04

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s