Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Ngọc Thủy | as the tears come (4)

head towards the Sun
crawl across the dark valleys
I’m steeped in the deluge
the arid sunlight, a new season

by Ngọc Thủy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

as the tears come

alone I wiped them

swollen be my feet

I’m up-standing in defeat

walk

head towards the Sun

crawl across the dark valleys

I’m steeped in the deluge

the arid sunlight, a new season.

 

above my head the Sun

the flowering meadow smiling

again came the tears.

_____

 

khi nước mắt tôi rơi

tôi tự mình lau lấy

đôi chân dù sưng tấy

gồng mình tôi đứng dậy

và tôi đi

đi về phía mặt trời

bò qua bao lũng tối

đầm mình trong lầy lội

nắng hong mùa tinh khôi.

 

trên đầu tôi mặt trời

cánh đồng hoa mỉm cười

giọt nước mắt lại rơi…

 

Ngọc Thủy

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Ngọc Thủy | as the tears come (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s