Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | rain (117)

though the clouds
signalled your disappearance
into a cloud of melancholy

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

rain

 

though the clouds

signalled your disappearance

into a cloud of melancholy

 

furthest from heaven

you’re in a storm

arriving rain

 

when it rains you know

the sky is like a house with grey ceilings

 

thunder lightning

and something smaller

you can feel each drop

 

each drop

you’re alone

 

the rain will always place me

beneath you

_____

 

mưa

 

mặc dù những đám mây

thông báo rằng bạn đã biến mất

vào đám mây buồn

 

những tầm xa nhất của thiên đàng

bạn sẽ cảm thấy cơn bão

mà mưa mang tới

 

bạn chỉ biết khi trời mưa

bầu trời như căn nhà có trần màu xám

 

chỉ có sấm sét

và một cái gì đó nhỏ hơn

bạn cảm thấy từng giọt

 

từng giọt

và bạn một mình

 

mưa sẽ luôn đặt tôi

bên dưới bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s