Categories
POETRY/THƠ

Trịnh Công Sơn | Diễm Xưa

“To stir the heart of the sea it rains again and again
So how do you know it breaks not, the heart of a stone”

By Trịnh Công Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AGELESS BEAUTY

 

Upon the eaves of an ancient spire it rained again and again

Your tired eyes thin limbs in the long gone days

In sounds of the falling autumn rain the erosion of tiny footprints

Sounder the eyes upon the endless path

 

Upon the endless tiny leaves it rained again and again

The afternoons waiting for the rain to pass by

Upon your footsteps the fallen leaves quiet

Chilled to the soul the sudden regrets

 

Where were you when it rained this afternoon 

What if upon us the heartache

We have not each other, (gosh)the searing pain

Please hasten your footsteps 

 

To stir the heart of the sea the rain came again and again

So how do you know it breaks not, the heart of a stone 

Please please let it rain through this vast land

So the drifters may forget they’re drifting

 

Please please let it rain through this vast land

Since eventually even rocks needs each other

 

DIỄM XƯA

 

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

 

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

Trên bước chân em âm thầm lá đổ

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

 

Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhỡ mai trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau

 

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Để người phiêu lãng quên mình lãng du

 

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

 

https://drive.google.com/file/d/1IIwm3EyUGiwqa8-dmzodYh2QyGpq-p3V/view?usp=sharing

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Trịnh Công Sơn | Diễm Xưa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s